społecznościowy projekt badawczy

     

Laserowi Odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego

„Laserowi Odkrywcy” to projekt badawczy, realizowany w ramach przedsięwzięcie „Ścieżki Kopernika”, który ma na celu popularyzację nauki wśród członków lokalnej społeczności, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Głównym wyzwaniem tej inicjatywy jest realizacja badań naukowych prowadzonych z zaangażowaniem osób spoza środowiska naukowego. Spodziewanym efektem działania jest stworzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, przedstawiających sposoby i metody zainteresowania młodzieży kwestiami nauki, rozbudzenia w nich ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy. Moduły zostaną wykorzystane przez instytucje, organizacje pozarządowe i podmioty zajmujące się popularyzacją nauki, co przyczyni się do uaktywnienia środowiska popularyzatorów nauki w Polsce.

Przedmiotem badań jest dziedzictwo kulturowe - archeologiczne i historyczne, które będzie rozpoznawane i inwentaryzowane za pomocą metod nieinwazyjnych - lotniczego skanowania laserowego oraz prospekcji powierzchniowej.

Dziedzictwo kulturowe, którego częścią jest dziedzictwo archeologiczne i historyczne, zwłaszcza jego materialne pozostałości, stanowi zasób, który wymaga bieżących i intensywnych działań, celem ich rozpoznawania i dokumentowania, a zarazem analizowania i monitorowania. Jest to zasób, który w wyniku działań destrukcyjnych, procesów podepozycyjnych, w tym procesów naturalnych może ulec nieodwracalnym zmianom lub może ulec całkowitej destrukcji. Dlatego wszelkie działania, zwłaszcza nieinwazyjne mogą doprowadzić do rozpoznania obiektów zabytkowych na terenach leśnych, przyczyniając się do ich ochrony, poznania przeszłości oraz zachowania dla przyszłych pokoleń.

Projekt realizowany przez Konsorcjum:

Monografia podsumowująca projekt

Materiały dla nauczycieli

TVP Kielce
Gazeta Wyborcza - Kielce
Radio Kielce
telewizja świętokrzyska
Arcana GIS
Wrota Świętokrzyskie
Las Polski
Głos Lasu
Gimnazjalista Victor
Histmag
Crazy Nauka
Archeowieści
Cogito